Søg

Montering og lægning af sildeben

Trin-for-trin monteringsguide for sildebensgulv

Et af de mest tidløse og æstetisk tiltalende gulvmønstre er sildebensparket. Denne vejledning er en trin-for-trin monteringsguide for sildebensgulv. Vi anbefaler at tale med en af vores konsulenter for at få oplysninger om eventuelle afvigelser i monteringen af det sildebenstrægulv, du har købt.

Stavparketgulvet leveres i pakker, enten med højre eller venstre stav eller som en kombination af begge, afhængigt af producenten. Det er vigtigt at sikre, at der købes både venstre og højre stave, da det er nødvendigt for at opnå sildebensmønstret.

Inden modtagelse

Inden du modtager pakkerne med stavparket, er det afgørende, at rummet, hvor gulvet skal installeres, har en passende relativ luftfugtighed, som er den samme som rummet vil have, når det er færdigt – det vil sige mellem 35-65 % – samt en temperatur på 20 grader. Når du modtager gulvet, skal det have tid til at akklimatisere i mindst 1-2 dage, mens det stadig er pakket ind. Det skyldes at træ er følsomt over for fugtighed. Hvis det udsættes for en pludselig ændring i luftfugtigheden, kan det udvide sig eller krympe.

Før lægning

Rummet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget, herunder gulvvarme, skal være installeret og testet. Ved installation i koldt vejr skal der opretholdes konstant varme. Betonstøbning og afretningslag skal være afsluttet for at undgå fugtproblemer. For gulvvarme skal varmen slukkes 2 dage før installation og gradvist hæves, efter monteringen er færdig.

Installation

Dansktrægulv.dk anbefaler altid at lime stavparketgulvet til underlaget, uanset om det er gulvkrydsfiner/spånplade, betongulv eller en anden plan og jævn overflade, der ikke “arbejder”. Alle underlag skal være plane med en afvigelse på maksimum +/- 2 mm over 2 meter. Desuden skal underlaget være renset for fedt og snavs. Fugtindholdet i træbaserede underlag må højst være 12 %, og betonunderlag må højst have en relativ fugtighed på 85 %.

Krav til underlaget:

  • Eksisterende trægulv: Gulvet skal monteres på tværs af det eksisterende gulv, og gulvet skal være plant. Hvis nødvendigt, kan gulvet justeres ved at slibe, høvle eller spartle det.
  • Pladegulv – krydsfiner: Tykkelsen skal være 19 mm, og afstanden mellem strøerne må være maksimalt 520 mm center til center.
  • Pladegulv – spånplade: Afstanden mellem strøerne skal være maksimalt 600 mm, og det skal være godkendte gulvspånplader.
  • Beton: Restfugtigheden i underlaget må højst være 95 % RF, og ved gulvvarme må den være maksimalt 85 % RF. (Husk at slukke for gulvvarmen under monteringen.)

    Vigtigt! Planheden af alle underlag er afgørende, og det er vigtigt, at afvigelsen ikke er mere end 2 mm på en 2 meter lang lige stang.

Afstand til væggen

Gulvet skal have plads til at bevæge sig. Derfor er det vigtigt at holde afstand til væggene. Generelt gælder det, at der skal være en afstand på 12 mm pr. 12 meter i længde eller bredde, og derefter 0,5 mm pr. meter

Trin 1

For at markere linjerne A og C kan du bruge enten en snor eller et stykke kridt og trække dem i en vinkelret retning på hinanden. Linje B kan derefter tegnes eller markeres ved at placere den 1/3 stavbredde til venstre for midterlinjen.

Toppen/spidsen af stavene skal justeres, så den flugter med linjen mellem A og B. Linje C kan fungere som en styrelinje, for at være sikker på, at du lægger gulvet lige.

dansktraegulv slideben tegning
Trin 2

Stavene skal altid lægges, så de er i 90 grader vinkel. Dette gælder især for de to første rækker, for at få et flot slutresultat.

gulv9
Trin 3

Efter at have lagt den første række, lad limen tørre natten over og fjern overskydende lim. Læg vægt på gulvet undervejs for at sikre en stærk limforbindelse.

Trin 4

Når udgangsrækkerne er tørre, kan gulvlægningen forsættes. Påfør ikke mere lim, end du kan nå at lægge gulv inden for cirka 20 min.

Trin 5

Når du når til afslutningen mod en væg eller dør, skal stavene skæres til og limes sammen ved fer og not-samlingen. Dette sikrer en solid og præcis afslutning.

dansktraegulv slideben
Efter lægning

Efter slibning af sildebensgulvet for at opnå en glat overflade skal der påføres en passende overfladebehandling som lakering, oliering eller lignende. Følg vejledningen fra producenten for det bedste resultat. Husk at støvsuge grundigt inden påføring for at fjerne urenheder.